Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Dzierżoniowa. Co warto zobaczyć w Dzierżoniowie

Chcesz poznać zabytki Dzierżoniowa? Oto rejestr zabytków Dzierżoniowa! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Dzierżoniowie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Dzierżoniowie - zabytki Dzierżoniowa

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Dzierżoniowie? Dowiedz się, czy w Dzierżoniowie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Dzierżoniowa.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Dzierżoniowie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Dzierżoniowa.

Zabytki w Dzierżoniowie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Dzierżoniowie.

Zabytki Dzierżoniowa

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Dzierżoniowie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Dzierżoniowa w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Dzierżoniowie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Dzierżoniowa,
 • MPZP Dzierżoniowa,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Dzierżoniowie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Dzierżoniowie?

Ochroną zabytków w Dzierżoniowie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Dzierżoniowie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Dzierżoniowa.
 2. Urząd Miasta Dzierżoniów. Urząd Miasta Dzierżoniów prowadzi gminną ewidencję zabytków Dzierżoniowa, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Dzierżoniów zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Dzierżoniowa

Gminną ewidencję zabytków Dzierżoniowa prowadzi Urząd Miasta Dzierżoniów, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Dzierżoniowa?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Dzierżoniowa następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Dzierżoniowa nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Dzierżoniowa oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Dzierżoniowa. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Dzierżoniowa nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Dzierżoniowa, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Dzierżoniów, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Dzierżoniowie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Gmach sądu obecnie siedziba komendy powiatowej policji


Dzierżoniów, Ząbkowicka 57

Gmach sądu, obecnie siedziba komendy powiatowej policji – ze względu na wartości architektoniczne jest znaczącym zabytkiem (...)

Synagoga


Dzierżoniów, Ignacego Krasickiego 28

Synagoga w Dzierżoniowie jest jedną z nielicznych, zachowanych, żydowskich świątyń na Dolnym Śląsku, które przetrwały „Noc (...)

Kaplica (kościół cmentarny), obecnie rzymskokatolicki kościół pomocniczy p.w. Trójcy Świętej


Dzierżoniów, Świdnicka

Obecny kościół pomocniczy p.w.Trójcy Świętej stanowi cenny przykład architektury sakralnej w Dzierżoniowie

Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Jerzego


Dzierżoniów, Kościelna

Kościół parafialny pw.św. Jerzego jest najokazalszym zabytkiem średniowiecznej architektury w Dzierżoniowie.

Ratusz i sukiennice


Dzierżoniów, Rynek 16

Zabudowa bloku śródrynkowego wraz z gmachem ratuszowym stanowi cenne świadectwo historycznej zabudowy mieszczańskiej w (...)

Kościół klasztorny augustianów pw. św. Marka, ob. rzymskokatolicki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny


Dzierżoniów, Garncarska 16

Dawny gotycki zespół kościoła i klasztoru augustianów w Dzierżoniowie stanowi cenny przykład średniowiecznych założeń (...)

Kościół ewangelicki, ob. kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Maryi Matki Kościoła


Dzierżoniów, Świdnicka

Klasycystyczny kościół ewangelicki w Dzierżoniowie należy do grupy czterech kościołów wzniesionych według projektu Carla (...)

Mury miejskie


Dzierżoniów

Zachowane odcinki murów miejskich w Dzierżoniowie są cennym przykładem dość dobrze zachowanych miejskich, okazałych umocnień (...)

Miasto i zabudowa


Dzierżoniów

Dzierżoniów (Reichenbach) jest miastem o dobrze zachowanym, wykształconym w średniowieczu układzie urbanistycznym. Skala (...)

Kaplica grobowa rodziny Sadebecków


Dzierżoniów

Kaplica grobowa rodziny Sadebeck stanowi pamiątkę po zlikwidowanym cmentarzu ewangelickim, a zarazem – ze względu na (...)

Klasztor augustianów, obecnie Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej


Dzierżoniów, Garncarska 16

Dawny gotycki zespół kościoła i klasztoru augustianów w Dzierżoniowie stanowi cenny przykład średniowiecznych założeń (...)

Młyn Hilbertmühle


Dzierżoniów, Batalionów Chłopskich

Młyn Hilberta w Dzierżoniowie powstał w 1868 r.w wyniku zaadoptowania i rozbudowy zabudowań dawnego folusza przeprowadzonych (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: