Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dzierżoniów  sprawdź informacje Na Mapie miasta Dzierżoniów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Dzierżoniów.

Mapa Geoportal Dzierżoniów

Dane urzędu

Urząd Miasta Dzierżoniówul. Rynek 1Dzierżoniów, 58-200

Tel: 74 6450800

Fax: 74 6415530

Elektroniczna skrzynka podawcza: /axtu16y71b/skrytka

E-mail: um@um.dzierzoniow.pl

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT miasta Dzierżoniów: 0202021

Witryna: www.dzierzoniow.pl

Władze lokalne: Burmistrz Dariusz Kucharskiburmistrz@um.dzierzoniow.pl

Miasto Dzierżoniów w liczbach

Powierzchnia miasta Dzierżoniów*

20 km2

2363 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Dzierżoniów*

32 869 mieszkańców

168 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Dzierżoniów*

1 638 mieszkańców na km2

76 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dzierżoniów

Geoportal Dzierżoniów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dzierżoniów

Jak powstał Geoportal miasta Dzierżoniów?

Geoportal Dzierżoniów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Dzierżoniów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dzierżoniów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Dzierżoniów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dzierżoniów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Dzierżoniów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Dzierżoniów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Dzierżoniów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Dzierżoniów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dzierżoniowa.
Informacje na Geoportalu Dzierżoniów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dzierżoniów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Dzierżoniów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Dzierżoniów;
 • Rejestr MPZP Dzierżoniów;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Dzierżoniów;
 • Mapa Topograficzna miasta Dzierżoniów;
 • Mapa Solarna miasta Dzierżoniów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Dzierżoniów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dzierżoniów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dzierżoniów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dzierżoniów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Dzierżoniów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dzierżoniowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dzierżoniowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Dzierżoniów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dzierżoniów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Dzierżoniów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dzierżoniowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dzierżoniowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Dzierżoniów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dzierżoniów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dzierżoniowie.

  Geoportal miasta Dzierżoniów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Dzierżoniów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dzierżoniowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Dzierżoniów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dzierżoniowie.

  W Geoportalu Dzierżoniów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Dzierżoniów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dzierżoniowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Dzierżoniów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Dzierżoniów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Dzierżoniów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Dzierżoniów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Dzierżoniów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Dzierżoniów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Dzierżoniów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Dzierżoniów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dzierżoniowie. W Geoportalu miasta Dzierżoniów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dzierżoniowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Dzierżoniów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Dzierżoniów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dzierżoniów dla mieszkańców

Geoportal Dzierżoniów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dzierżoniów. Na mapie Dzierżoniowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Dzierżoniów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dzierżoniów. Korzystając z map Geoportalu miasta Dzierżoniów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Dzierżoniów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Dzierżoniów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dzierżoniów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu